Zasady dostępu linowego

Zasady dotyczące wykorzystania dostępu linowego w przemyśle to kolejna cześć Wytycznych OTDL. Określają one w jaki sposób powinna wyglądać praca na wysokości metodą dostępu linowego. Dokument ten mówi jakich procedur powinno się przestrzegać oraz jakie standardy musi spełniać sprzęt do pracy.

 

Niniejszy dokument dotyczy wszystkich członków OTDL, niezależnie od poziomu wyszkolenia.

Plik do pobrania w formacie PDF:WOTDL Zasady Dostepu Linowego