Wytyczne

Wytyczne OTDL to priorytetowe dokumenty organizacji.
Określają one szczegółowo schemat certyfikacji oraz procedury przeprowadzania szkoleń.