Władze

Władze Organizacji Techników Dostępu Linowego

 

Władzami OTDL są:

Walne Zebranie Członków

- Zarząd

- Komisja Rewizyjna

 

Zarząd

1. Mateusz Janiuk - Prezes

2. Maciej Kosiński - Wice Prezes
3. Dominik Szmajda - Wice Prezes

 

 

Komisja Rewizyjna

1. Piotr Siwiński
2. Tomasz Nowak
3.