Procedury bezpośredniego przejścia

Osoby posiadające udokumentowany kilkuletni staż pracy lub równorzędny kurs w uznanej organizacji, mogą  przystąpić do szkolenia na 2 lub 3 poziom.  Szczegółowe informacje znajdują się w "Procedurach bezpośredniego przejścia".
Zapraszamy do zapoznania się z dokumentem:

PROCEDURY BEZPOŚREDNIEGO PRZEJŚCIA 2016