OTDL

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała 30 stycznia 2009 roku w Zawierciu z inicjatywy kilkunastu specjalistów z zakresu dostępu linowego oraz mediów traktujących o pracach wysokościowych.
 
Potrzeba istnienia takiej organizacji na terenie Polski jest bezdyskusyjna.
 
Od 1989 roku przy zachodzących szybko zmianach ustrojowych i szybko rozwijającej się gospodarce, schedę po Klubach Wysokogórskich przejęły prywatne firmy. Niejednokrotnie aby pracować „na linach” wystarczyło krótkie przeszkolenie lub po prostu trzeba było się wspinać. Wraz z rozwojem technik i specjalistycznego sprzętu z zakresu dostępu linowego, zwykły kurs wspinaczkowy już nie wystarcza. Niestety z roku na rok można zaobserwować niepokojące zjawiska na rynku prac w dostępie linowym. Do pracy często trafiają ludzie prosto z „ulicy”, którzy już po kilku godzinnym szkoleniu, uzbrojeni zazwyczaj w sprzęt sportowy myją elewacje!
 
W szybkim czasie przekłada się to na zaniżanie wynagrodzeń za wykonywane zlecenia, a przede wszystkim obniża to bezpieczeństwo pracy.
 
Wypadki „alpinistów przemysłowych” są coraz częstsze!!
 
Przedstawiliśmy pokrótce co jest naszą bolączką, ale zadacie Państwo zapewne pytanie po co powstało OTDL?
 
„OTDL” zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących dostęp linowy, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowania nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, oraz kształtowania zasad etyki zawodowej.
 
„OTDL” realizuje swe cele poprzez:
1. Szkolenia, warsztaty oraz konferencje w zakresie bezpiecznej pracy w dostępie linowym swoich członków.
2. Prowadzenie statystyk i analiz wypadków osób zrzeszonych w „OTDL”.
3. Wprowadzanie nowych wytycznych, co do szkoleń oraz technik linowych.
4. Współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwową Inspekcją Pracy, Federacją Arborystów Polskich oraz Międzynarodowy Stowarzyszeniem Branży Dostępu Linowego oraz innymi organizacjami i stowarzyszeniami zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu.
5. Testy i niezależne badania sprzętu wykorzystywanego w dostępie linowym.
6. Rozwiązywanie sporów miedzy pracownikami, a pracodawcami zrzeszonymi.
7. Promowanie osób zrzeszonych w „OTDL” na rynku prac wysokościowych.
8. Promowanie technik dostępu linowego, jako bezpiecznej, szybkiej i skutecznej formy prac na wysokości.
 
Na pewno jest sporo przeciwników takiej inicjatywy. Dlatego pragnę zaznaczyć, że nie chcemy nikogo zmuszać do stosowania się do naszych wytycznych i bycia naszym członkiem. Nie będziemy też naciskać i próbować uregulować prawnie obowiązku posiadania tylko szkolenia honorowanego przez OTDL. Nie w tym rzecz. Chcemy Państwu pokazać, że warto być naszym członkiem, że oprócz fachowego szkolenia możemy dać dużo więcej.  Począwszy od promowania naszych członków, poprzez darmowe kursy doszkalające (nie tylko z dostępu linowego) na ubezpieczeniach grupowych i tańszych badaniach lekarskich skończywszy.
 

Z wyrazami szacunku:  Krzysztof Major – Prezes OTDL