OTDL CUP

Kliknij aby poznać Naszych Sponsorów / Click for Our Sponsorships


Zawody OTDL CUP odbędą się w terminie 6-7.08.2016 w Centrum Technik Wysokościowych ROJAM przy ulicy Siennickiej 25 w Gdańsku. otdl cup

OTDL CUP 2016 jest imprezą, której celem jest promocja bezpiecznych technik pracy na wysokości, konsolidowanie środowiska techników linowych oraz propagowanie standardów bezpiecznej pracy na wysokości. Mistrzostwa Polski zostaną rozegrane w formule zawodów zespołowych, w których zostaną ocenione precyzja działania, szybkość i umiejętności manualne wykorzystywane w trakcie każdego dnia pracy technika linowego. Oceniane będą również umiejętności współpracy między technikami, komunikacja i umiejętności podejmowania błyskawicznych decyzji. W zawodach weźmie udział całe środowisko polskich „alpinistów przemysłowych”, ponadto oczekujemy licznej widowni.


Jednak gdybyś chciał -ła uczestniczyć w organizacji tego wydarzenia napisz do nas na zawody@otdl.org
 

------ > REJESTRACJA / REGISTRATION < ------

 

OTDL CUP competition will take place on 5-6-7 August 2016 in Centrum Technik Wysokościowych ROJAM at Siennicka 25 street in Gdańsk.

OTDL CUP 2016 is a competition whose goal is to promote safe rope access techniques, high standards of work at height and consolide rope access technicians environment. Polish championships will be pitted in teams formula, in which rated will be work precision, speed and manual skills used in every workday of rope access technician. Cooperation skills between technicians will be rated as well as communication and instant decision-making. In competition will take part whole environment of polish “industrial abseilers”, moreover we expect a large audience.

If you would like to help us with organizing this event, give us a mail on zawody@otdl.org


OTDL CUP