O organizacji

Organizacja Techników Dostępu Linowego powstała 30 stycznia 2009 roku w Zawierciu z inicjatywy kilkunastu specjalistów z zakresu dostępu linowego oraz mediów traktujących o pracach wysokościowych.

 

Potrzeba istnienia takiej organizacji na terenie Polski jest bezdyskusyjna.

 

Od 1989 roku przy zachodzących szybko zmianach ustrojowych i szybko rozwijającej się gospodarce, schedę po Klubach Wysokogórskich przejęły prywatne firmy. Niejednokrotnie aby pracować „na linach” wystarczyło krótkie przeszkolenie lub po prostu trzeba było się wspinać. Wraz z rozwojem technik i specjalistycznego sprzętu z zakresu dostępu linowego, zwykły kurs wspinaczkowy już nie wystarcza. Niestety z roku na rok można zaobserwować niepokojące zjawiska na rynku prac w dostępie linowym. Do pracy często trafiają ludzie prosto z „ulicy” , którzy już po kilku godzinnym szkoleniu, uzbrojeni zazwyczaj w sprzęt sportowy myją elewacje...

 

W szybkim czasie przekłada się to na zaniżanie wynagrodzeń za wykonywane zlecenia, a przede wszystkim obniża to bezpieczeństwo pracy.

 

Wypadki „alpinistów przemysłowych” są coraz częstsze!!

 

Przedstawiliśmy pokrótce co jest naszą bolączką, ale zadacie Państwo zapewne pytanie po co powstało OTDL?

 

„OTDL” zrzesza pracowników i przedsiębiorców wykorzystujących dostęp linowy, w celu poprawy bezpieczeństwa pracy na wysokości, zwiększenia prestiżu wykonywanego zawodu, kształtowania nowych przepisów w zakresie pracy na wysokości, oraz kształtowania zasad etyki zawodowej.

 

„OTDL” realizuje swe cele poprzez:

1. Szkolenia, warsztaty oraz konferencje w zakresie bezpiecznej pracy w dostępie linowym swoich członków.

2. Prowadzenie statystyk i analiz wypadków osób zrzeszonych w „OTDL”.

3. Wprowadzanie nowych wytycznych, co do szkoleń oraz technik linowych.

4. Współpracę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej, Urzędem Dozoru Technicznego, Państwowej Inspekcji Pracy, Federacji Arborystów Polskich oraz Międzynarodowemu Stowarzyszeniu Branży Dostępu Linowego oraz innych organizacji i stowarzyszeń zgodnie z podjętymi uchwałami Zarządu.

5. Testy i niezależne badania sprzętu wykorzystywanego w dostępie linowym.

6. Rozwiązywanie sporów miedzy pracownikami, a pracodawcami zrzeszonymi.

7. Promowanie osób zrzeszonych w „OTDL” na rynku prac wysokościowych.

8. Promowanie technik dostępu linowego, jako bezpiecznej, szybkiej i skutecznej formy prac na wysokości.

 

Na pewno jest sporo przeciwników takiej inicjatywy. Dlatego już na wstępie zaznaczę, że nie chcemy nikogo zmuszać do stosowania się do naszych wytycznych i bycia naszym członkiem. Nie będziemy też naciskać i próbować uregulować prawnie obowiązku posiadania tylko szkolenia honorowanego przez OTDL. Nie w tym rzecz. Chcemy Państwu pokazać, że warto być naszym członkiem, że oprócz fachowego szkolenia możemy dać dużo więcej.  Począwszy od promowania naszych członków, poprzez darmowe kursy doszkalające (nie tylko z dostępu linowego) na ubezpieczeniach grupowych i tańszych badaniach lekarskich skończywszy.

 

Jak Państwo wiecie początki są trudne, przed nami pierwszy rok działalności. Na pewno czeka nas ciężka praca, wiele wyrzeczeń, zapewne też porażek. Jednak wierzę w to, że dzięki Państwu zbudujemy prężnie działającą organizację, z którą nasza praca będzie przyjemniejsza, bezpieczniejsza i lepiej płatna!