Kursy

Poniżej znajdziecie Państwo odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

Jeśli jednak mają Państwo dodatkowe pytania, prosimy o kontakt.

 

Ile trwa kurs?

Łącznie 5 dni. 4 dni to samo szkolenie, 1 dzień egzamin certyfikujący. W danym dniu szkolenie trwa około 8 godzin. Razem 40 godzin (lekcyjnych).

 

Kto odpowiada za organizację kursów?

Zorganizowanie kursu leży po stronie Instruktora Dostępu Linowego. Jeżeli instruktor chce przeprowadzić kurs, przede wszystkim musi znaleźć odpowiednie miejsce, które spełnia wymogi OTDL. Lokalizacja, ewentualnie sprawy związane z wynajęciem owego miejsca, a także termin zależą wyłącznie od osoby organizującej. Władze OTDL nie wyznaczają odgórnie miejsc ani terminów organizowanych kursów.

 

Co daje mi kurs?

Przede wszystkim wiedzę i umiejętności wymagane przez obowiązujące w Polsce akty prawne (Kodeks Pracy, rozporządzenia, dyrektywy unijne). Szkolenie oparte jest na systemie pracy na wysokości metodą dostępu linowego. System ten jest analogiczny do obowiązujących praktycznie w całej Europie oraz większości krajów świata.

 

Skąd bierze się cena kursu?

Cenę kursu ustala każdy ze ośrodków indywidualnie. Składają się na nią: koszty związane
z utrzymaniem obiektu szkoleniowego; wynagrodzenie dla instruktora; a w przypadku, gdy jest więcej niż sześciu kursantów, także asystenta; do tego oczywiście dochodzi koszt związany z amortyzacją normowanego i atestowanego sprzętu do pracy technikami dostępu linowego (więcej poniżej). W cenie każdego akredytowanego przez OTDL kursu zawarte są również koszty związane z przystąpieniem do egzaminu ocenianego przez niezależnego egzaminatora (nie jest to instruktor szkolący kursanta) oraz opłata rejestracyjna OTDL w cenie której zawiera się  wydanie pakietu dokumentów: certyfikatu, legitymacji, logbook-a (książka pracy).

 

Dlaczego akurat szkolenie OTDL?

Na rynku znajduje się wiele ofert szkoleń, większość z nich znacznie tańszych. Jednakże wiele
z tych ofert, to szkolenia realizowane na niedozwolonym obecnie sprzęcie sportowym. Sprzęt sportowy nie tylko nie posiada zgodności z odpowiednimi normami dotyczącymi pracy na wysokości, ale ponadto jest nieergonomiczny, czyli zamiast ułatwiać, to utrudnia pracę. Szkolenie na sprzęcie sportowym jest korzystne jedynie dla szkolącego, gdyż w połączeniu z kursem wspinaczki nie wymaga nakładów finansowych na dodatkowe wyposażenie. Stąd niska cena kursu. Drugim czynnikiem niemniej istotnym jest czas przeznaczony na naukę, zwłaszcza część praktyczną. 99% programów szkoleń zawiera jedynie podstawowe techniki związane ze zjazdem na linie.

Nie mniej istotne jest szkolenie BHP. Praca na wysokości metodą dostępu linowego podlega jak wszystkie prace na wysokości przepisom prawa, a co za tym idzie również kontrolom uprawnionych organów, np. Państwowej Inspekcji Pracy (PIP). Nieposiadanie zgodnego z normami przemysłowymi sprzętu ochronnego, brak szkolenia BHP, badań lekarskich, oceny ryzyka na stanowisku pracy i kilku innych wymagań może narazić osobę kontrolowaną na ogromne mandaty.

Szkolenia OTDL są zgodne z polskim i europejskim prawem a używany sprzęt, najwyższej klasy spełnia wszystkie niezbędne normy. Co za tym idzie ewentualna kontrola PIP, z którym OTDL współpracuję, nie powinna być niczym strasznym.

Biorąc udział w szkoleniu OTDL mamy pewność, że kadra szkoląca jest kompetentna i doświadczona. Instruktorzy co trzy lata muszą przejść egzamin recertyfikujący oraz posiadać udokumentowane odpowiednią ilość godzin pracy na wysokości metodą dostępu linowego.

 

Jak ma się OTDL do systemu IRATA i tym podobnych?

OTDL to system analogiczny i tożsamy z najbardziej znanym brytyjskim system IRATA. Główna różnica polega na tym, że system OTDL został stworzony w Polsce, pod kątem konkretnych uwarunkowań tego kraju. Można powiedzieć, że jedną z większych różnic jest poszerzenie programu szkolenia OTDL. Na przykład w przeciwieństwie do „iraty” kandydaci na pierwszym i drugim poziomie wyszkolenia uczeni są już samodzielnego zakładania stanowisk roboczych.

OTDL honoruje uprawnienia IRATA oraz innych tego typu podobnych organizacji, takich jak: ARAA, SPRAT, IRATANZ, FISAT, SAIRAA, SOFT, NARC.

 

Jaki jest zakres szkolenia?

Zależnie od stopnia.

Pierwszy stopień OTDL to przede wszystkim umiejętności związane z obsługą Sprzętu Ochrony Indywidualnej (SOI), czyli tzw. „sprzętem indywidualnym”. Kursant uczy się samodzielnego poruszania się po linach – zjazdu, podchodzenia, stabilizacji w pozycji roboczej, a także pozycjonowania, pracy w ograniczeniu itp. Szkolenie obejmuje również wiedzę z zakresu budowy stanowisk roboczych, inspekcji SOI oraz wybranych elementów autoratowniczych.

Drugi stopień OTDL, zgodnie z wymaganiami przepisów BHP oraz polskiego prawa, to osoba uprawniona do kierowania grupą techników linowych oraz prowadzenia nadzoru bezpośredniego podczas pracy. Szkolenie na ten poziom ma poszerzony zakres nauki budowy stanowisk oraz poręczowania, a także techniki ratownicze. Z racji pełnionej funkcji kandydata na ten stopień uczy się również metod planowania pracy w oparciu o ocenę ryzyka oraz inne przepisy BHP i akty prawne.

 

Czy mogę od razu odbyć szkolenie na drugi stopień?

Tak, są do tego dwie drogi. Pierwsza to ukończony podobny kurs w analogicznej organizacji.

Druga to potwierdzone przepracowane 2000 godzin oraz trzyletnie doświadczenie w pracach technikami dostępu linowego .

Szczegóły w/w możliwości  można znaleźć w „Procedurach bezpośredniego przejścia.

 

Czy szkolenie może odbyć się na moim obiekcie?

Jeśli tylko obiekt ten spełnia wymagania zawarte w Wytycznych OTDL to oczywiście tak. Jednak w tej sprawie należy kontaktować się bezpośrednio z akredytowanym w OTDL instruktorem.

 

Ile osób może być na jednym szkoleniu?

Minimalna ilość kursantów to z reguły 2 osoby. Jednak jest to zależne od danej szkoły. Podobnie jest z maksymalną ilością. Tu główną granicę wyznaczają uwarunkowania danego obiektu szkoleniowego oraz fakt, iż na jednego instruktora może przypadać maksymalnie 6 kursantów. Liczba ta może wzrosnąć o 2 osoby w przypadku, gdy instruktorowi pomaga asystent. 

 

Czy potrzebuję swój sprzęt na szkolenie?

Nie, sprzęt zapewnia organizator szkolenia.

 

Jakie muszę spełnić wymagania by odbyć szkolenie?

- Mieć ukończone 18 lat.

- Posiadać orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na wysokości.

 

Co otrzymuję po szkoleniu?

- Certyfikat zgodny z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej.

- Legitymację OTDL (w formie karty plastikowej).

- Logbook, czyli dziennik pracy.

 

 

Szczegółowe informację można oczywiście znaleźć w wytycznych OTDL.