Jak zostać członkiem OTDL

Serdecznie zapraszamy Was do zostania członkiem OTDL

Według Statutu OTDL Członkiem może zostać:

§ 12
1. Członkiem Zwyczajnym „OTDL” może być każda osoba fizyczna, która:
a. złoży deklarację członkowską na piśmie,
b. spełnia wymogi określone w Regulaminie Członkowskim,
c. odbył szkolenie honorowane przez „OTDL”,
d. posiada pełną zdolność do czynności prawnych i pełnię praw publicznych.
2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą podjętą nie później niż w ciągu dwóch
miesięcy od złożenia deklaracji.

Plik deklaracji członkowskiej:
Deklaracja członkowska