IX Walne Zebranie Członków OTDL

Serdecznie zapraszam wszystkich członków OTDL na IX Walne Zebranie Członków – które odbędzie się w Gdańsku 80-758, ul. Siennicka 25 – ROJAM, w dniu 28.05.2017 o godzinie 09:00.

Z wyrazami szacunku,
Krzysztof Major – Prezes Zarządu