FAQ

Najczęściej zadawane pytania:

1. Jakie są wymagane uprawnienia pedagogiczne?
Odp.:
Uprawnienia pedagogiczne muszą zawierać minimum 80 godzin.
Jeżeli osoba zainteresowana przedstawia dokument instruktora (wspinaczki, rekreacji etc.) musi dołączyć/przedstawić program kursu potwierdzający ilość godzin.
Jeżeli osoba zainteresowana przedstawia dokumenty związane z kierunkiem pedagogicznym zobowiązana jest przedstawić dyplom ukończenia studiów.